KATOWICE

Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości

Pod takim hasłem odbędzie się w Polsce Światowe Forum Miejskie (WUF) – największe i najważniejsze wydarzenie na świecie poświęcone rozwojowi miast.

Światowe Forum Miejskie to najważniejsza globalna konferencja poświęcona polityce miejskiej, zrównoważonej urbanizacji i rozwojowi miast. 11. sesja WUF odbędzie się w dniach 26-30 czerwca 2022 r., w Katowicach, w Polsce – po raz pierwszy w swojej długiej historii w Europie Środkowo-Wschodniej. Spotkanie jest organizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, we współpracy z Miastem Katowice i pod auspicjami Programu ONZ ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat).Katowice staną się przestrzenią do dialogu dla wszystkich, którym na sercu leży los ich małych ojczyzn. Hasło WUF11 w Katowicach to „Zmieniamy miasta dla lepszej przyszłości”, a celem wydarzenia jest dyskusja w międzynarodowym gronie na temat zrównoważonego rozwoju miast. Ten nadrzędny cel pociąga za sobą również inne istotne działania: podnoszenie świadomości znaczenia zrównoważonej urbanizacji, wymianę doświadczeń i gromadzenie wiedzy, a także budowanie globalnych i regionalnych sieci współpracy.WUF11 to nie tylko miejsce spotkań ekspertów. To także przestrzeń, w której będzie można usłyszeć najważniejszy głos każdego miasta – głos jego mieszkańców. Merytoryczną część programu tworzy kilkanaście rodzajów wydarzeń. Są to np. dialogi, sesje specjalne, warsztaty i okrągłe stoły. Ich organizatorami są UN-Habitat, Polska oraz zewnętrzni partnerzy. Jest tych wydarzeń 500 jest w czym wybierać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button