BYTOM

Złóż wniosek o dodatek węglowy

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi 3 tysiące złotych

Można się już ubiegać o przyznanie prawa do dodatku węglowego. Wnioski przyjmuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, a w formie elektronicznej należy je składać za pośrednictwem platformy e-PUAP. Jest na to czas do 30 listopada.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi 3 tys. zł, a świadczenie jest niezależne od dochodu. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe
  • kominek
  • koza
  • ogrzewacz powietrza
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia
  • kuchnia węglowa
  • piec kaflowy na paliwo stałe,

zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do CEEB – centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Jak złożyć wniosek:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego
  • tradycyjnie (papierowo) wnioski będą przyjmowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21

Godziny otwarcia punktu

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach:

– poniedziałek: 8.00-16.30

– wtorek-czwartek: 8.00-15.00

– piątek: 8.00-13.30

Formularze są dostępne w punkcie obsługi klienta Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pokój nr 4) oraz w zakładce „Druki do pobrania -> Dodatek węglowy” . W przypadku dużego zainteresowania mieszkańców, uruchomione zostaną dodatkowe punkty w siedzibie MOPR przy ul. Strzelców Bytomskich 16 oraz mobilny punkt przed budynkiem przy ul. Strzelców Bytomskich 21.

ZWRACAMY UWAGĘ NA PRAWIDŁOWE I UWAŻNE WYPEŁNIENIE WNIOSKU ORAZ O WPISANIE ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ, na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego. Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa powyżej, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button