RYBNIK

Wizja władzy ponad oczekiwania mieszkańców? Radni przeciw Kuczerze

Nieruchomość za grosze z przedsiębiorcą w gratisie? Chciałoby się powiedzieć: takie rzeczy tylko w filmach, ale to dzieje się naprawdę w Rybniku.

O co chodzi? Miasto Rybnik jest właścicielem nieruchomości w przy ulicy Wiślanej 14 w Golejowie stanowiącej dawną siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej. Jakiś czas temu chęć jej zakupu wyraziła powstała w 2019 roku Fundacja Rybnicka.

Na ostatniej sesji Rady Miasta (30.06.22 r.) Dyrektor Departamentu Gospodarki Przestrzennej  – Tomasz Cioch – wniósł do porządku obrad uchwałę ws. zbycia tejże nieruchomości na rzecz wspomnianej Fundacji Rybnickiej. Jak się okazało sprzedaż miała się odbyć niejako w pakiecie z przedsiębiorcą prowadzącym w tym miejscu swoją działalność, a dodatkowo z 99% bonifikatą, co zostało ujęte w samym uzasadnieniu:

Jednocześnie zważyć należy, iż od ceny nieruchomości ustalonej na podstawie operatu szacunkowego, Fundacji Rybnickiej, zgodnie z treścią art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zostanie udzielona bonifikata w wysokości 99%, ponieważ nieruchomość jest zbywana na rzecz osoby prawnej prowadzącej działalność m.in. charytatywną, kulturalną, oświatową, naukową (bliżej określoną w §5 statutu fundacji), na cele niezwiązane z działalnością zarobkową. 

Jak możemy dowiedzieć się ze statutu samej organizacji jej celem ma być bowiem: promocja samego Rybnika i jego dzielnic, a także promocja lokalnych marek i usług przedsiębiorców, organizacji społecznych, rybnickich inicjatyw kulturalnych, obywatelskich i społeczno – gospodarczych. A ponadto działalność na rzecz wspierania nowoczesnych form edukacji, innowacyjności, przedsiębiorczości i kreatywności w rybnickich szkołach. 

Jeszcze przed poddaniem całej uchwały pod obrady Rady głos w sprawie zabrał również Arkadiusz Trzebuniak, wiceprezes wspomnianej organizacji (a także jak się okazuje przewodniczący zarządu Rady Dzielnicy Golejów):

Nasza Fundacja zaznaczyła (przekazując przed sesją stosowne pisma radnym oraz Prezydentowi Miasta Rybnika, że do zakupu nieruchomości przez Fundację może dojść w ciągu 6 lat od wyrażenia zgody przez Radę Miasta Rybnika na jej zbycie, co pozwoli lokalnemu przedsiębiorcy (po przeprowadzonej z nim rozmowie) na zakończenie działalności bez uszczerbku dla pracowników, którzy w tym czasie nabędą uprawnienia emerytalne, z zastrzeżeniem, że może to również nastąpić przed upływem tego okresu, jeżeli przedsiębiorca sam zdecyduje się na zakończenie swojej działalności

Rozwiązanie to miało być kompromisem w tej patowej sytuacji. Zakup nieruchomości z bonifikatą na cele społeczne miał być prawnie niemożliwy właśnie z uwagi na działalność gospodarczą prowadzoną w budynku. Mimo tego sprawę poddano pod głosowanie już teraz. Negatywną opinię wyraziła Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej. Uchwała wywołała również poruszenie wśród radnych. 

Radny Krzysztof Szafraniec zwracał uwagę na dotychczasową bezczynność w podejmowaniu jakichkolwiek działań przez Miasto Rybnik dotyczących tej nieruchomości:

Budynek na ulicy Wiślanej, który jest przedmiotem dzisiejszej uchwały jest mieszkańcom Golejowa dość znany. I trochę szkoda, że przez tak długi czas nie doczekał się sensownego zagospodarowania. Został wybudowany przez mieszkańców w czynie społecznym i myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby to właśnie im służył w jak najlepszym stopniu.

Pytano również o to, kiedy ostatni raz odbył się przetarg na tę nieruchomość i jak się zakończył. Inną kwestią stanowił moralny wymiar próby zbycia nieruchomości bez rozmowy z przedsiębiorcą wynajmującym lokal mieszkalny w budynku:

Budynek ten przynajmniej w połowie jest zagospodarowany od 30 lat. Znajduje się tam sklep, który służy mieszkańcom Golejowa. Czy przed skierowaniem projektu uchwały na sesję zwrócono się do podmiotu prowadzącego tą działalność? Moim zdaniem nawet z moralnego punktu widzenia należałoby to zrobić i zapytać przedsiębiorcę, czy to właśnie on nie byłby zainteresowany zakupem tej nieruchomości

– dodał Krzysztof Szafraniec

W przedmiocie zbycia tej nieruchomości i udzielenia bonifikaty w wysokości 99% wpłynął do Urzędu Miasta wniosek ze strony Fundacji Rybnickiej. Nie była to inicjatywa samego Prezydenta Miasta (…). Przetargi ws. tej nieruchomości były przeprowadzone przez Urząd Miasta Rybnika w 2014 i 2015 roku. Zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak zainteresowania. Tym samym nie było zainteresowania ze strony samego najemcy, który prowadzi działalność w budynku

– odpowiedział Tomasz Cioch, Dyrektor Departamentu Gospodarki Przestrzennej.

Oprócz braku złożenia propozycji ewentualnego pierwokupu wieloletniemu najemcy lokalu znajdującego się w budynku, Miasto nie pokusiło się również o pozyskanie opinii Rady Dzielnicy Golejowa na temat zmiany jego przeznaczenia. 

Jak to jest możliwe, że nie widzi pan konieczności zasięgnięcia opinii Rady Dzielnicy Golejów, skoro to właśnie mieszkańcy dzielnicy Golejów postawili ten budynek w czynie społecznym?

– pytał radny Mariusz Węglorz. 

Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody przez Radę Miasta Rybnika na zbycie tej nieruchomości, a nie na zmianę jej przeznaczenia. Wnioskodawca we wniosku i dalszej korespondencji podnosił to, że nie zamierza zlikwidować sklepu, który znajduje się na najniższej kondygnacji, tylko zamierza kontynuować tą umowę najmu. W związku z powyższym nie widzę podstaw do występowania o opinię do Rady Dzielnicy Golejowa na temat zmiany przeznaczenia tego budynku

– próbował argumentować tą kwestię Tomasz Cioch. 

Pojawił się problem dotyczący braku pewności co do tego, czy Fundacja Rybnicka byłaby w stanie w ogóle utrzymać nabytą nieruchomość. Swoją działalność rozpoczęła ona bowiem zaledwie 3 lata wcześniej. Do uchwały nie dołączono zaś wykazu możliwych źródeł finansowania, czy też sprawozdań z przeprowadzonych już projektów.

Radni byli wyjątkowo zgodni. Pojawiło się również wiele uszczypliwości pod adresem władz Miasta:

Uważam, że skierowanie tego projektu uchwały było mocno przedwczesne

– podkreślał Arkadiusz Szweda.

Jeżeli już mamy wykonać jakiś ruch, to miasto powinno poczuć wpływ do budżetu. Mam również wątpliwości natury moralnej. Gdy kilka lat temu głosowaliśmy na temat 90% bonifikaty o zwolnienie mieszkańców z prawa użytkowania wieczystego to wówczas Rada wypowiedziała się w większości negatywnie. A dzisiaj tak ad hoc chcemy zastosować 99% bonifikatę przy oddaniu budynku

dodał Łukasz Dwornik

Ważniejsze są dla nas toalety w Kamieniu za 750 tys. zł niż wyegzekwowanie 500 tys. zł na remont tego budynku, który wybudowali mieszkańcy (…).  Chciałem podkreślić, jakie jest właśnie nasze miasto Rybnik. Istotna jest wizja władzy, a to co chcą mieszkańcy i czego oczekują to jest mniej ważne

– mówił Radny Mariusz Węglorz jeszcze przed ostatecznym głosowaniem. 

Wyniki głosowania Rady Miasta Rybnika ws. zbycia nieruchomości przy ulicy Wiślanej 14 / sesja Rady Miasta Rybnik 30.06.22 r.

W przeprowadzonym głosowaniu radni, niezależnie od obozów politycznych, niemal jednogłośnie wypowiedzieli się przeciwko wspomnianej uchwale. 12 z nich było przeciw, 2 za, zaś 8 wstrzymało się od głosu.

Źródło: rybnik.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button