BYTOM

Trwa rewitalizacja Bytomia

Kolejny budynek w Śródmieściu przejdzie termomodernizację

Wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Bytomia budynek przy placu Michała Wolskiego 7 przejdzie gruntowną termomodernizację. Bytomskie Mieszkania podpisały już umowę z wykonawcą, który nie tylko dociepli ściany zewnętrze kamienicy oraz stropodach, ale również zmodernizuje system centralnego ogrzewania i zamontuje kotły gazowe dwufunkcyjne w lokalach mieszkalnych. Inwestycja jest możliwa dzięki pozyskaniu przez gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na termomodernizację budynków miejskich pozyskujemy środki finansowe z różnych źródeł, dzięki czemu w wielu kamienicach udało się już nie tylko odnowić piękne elewacje, ale również poprawić efektywność energetyczną budynków, co przedkłada się na oszczędności związane z zużyciem energii cieplnejmówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Kamienica na rogu pl. Wolskiego 7 i ul. Jagiellońskiej to kolejny cenny zabytek bytomskiej architektury, który przejdzie remont. Modernistyczna kamienica z elementami historyzmu pochodzi z końca XIX wieku, jednak w okresie dwudziestolecia międzywojennego została przebudowana. Ze względu na wartość historyczną, budynek został wpisany w 2018 roku do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Bytomia.

Podpisana w lipcu umowa z wykonawcą przewiduje szeroki zakres prac, jakie będą realizowane w budynku przy pl. Wolskiego 7. W ramach zaplanowanych robót wykonany zostanie: remont dachu, docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropodachu, zmodernizowany będzie system centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a w lokalach zamontowane zostaną indywidualne kotły gazowe dwufunkcyjne z wykonaniem nowych instalacji wewnętrznych oraz instalacji gazowej. Zakres prac obejmuje także wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych i użytkowych, a także stolarki drzwiowej w lokalach użytkowych na poziomie parteru oraz drzwi wejściowych do budynku.

Zgodnie z podpisaną umową, wszystkie roboty w budynku powinny zakończyć się w pierwszym kwartale 2023 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button