KATOWICE

Ten park wymaga troski

Zielony Śląsk! Czy to w ogóle możliwe? Okazuje się, że nie tylko możliwe, ale zazieleniania Górnego Śląska dzieje się na naszych oczach. I każdy z nas może w tym pomóc.

Intensywne działania w tym zakresie prowadzi Spółdzielnia Zielone Śląskie, która powstała w 2014 roku i od tego czasu aktywnie działa na terenie województwa śląskiego prowadząc różnego rodzaju projekty i inicjatywy ekologiczne. Do najważniejszych zaliczyć możemy:

„Parkową Kuźnię Wolontariatu”– inicjatywę rozwijającą międzypokoleniowy wolontariat ekologiczny wśród młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Uczestnicy biorą udział w warsztatach i ekopatrolach podczas których dbają o lokalne środowisko.

„Ekologia łączy ludzi” – działanie polegające na szkoleniu edukatorów z województwa śląskiego z zakresu edukacji ekologicznej zgodnie z najnowszymi praktykami stosowanymi w Norwegii w zakresie edukacji włączającej.

“Akademię bioróżnorodności”, w ramach której tworzymy dzieciom, młodzieży, seniorom oraz społeczności lokalnej możliwości rzetelnej i aktywnej edukacji ekologicznej. Prowadzimy warsztaty przyrodnicze, ornitologiczne, ogrodnicze, a także dendrologiczne, z robotyki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, opracowujemy materiały edukacyjne i wystawy o bioróżnorodności, organizujemy obchody świat ekologicznych, a w ich ramach warsztaty ekologiczne, pogadanki, wykłady.

Jedną z najbardziej cenionych inicjatyw jest trwająca do końca wakacji Parkowa Kuźnia Wolontariatu, w ramach której uczestnicy troszczą się o Park Śląski.

Przypomnijmy: to dzieło generała Jerzego Ziętka na stałe wpisało się w pogranicze Katowic, Chorzowa i Siemianowic, dzięki czemu od ponad pół wieku mieszkańcy górnośląskiej aglomeracji mają miejsce do aktywnego wypoczynku.

W projekcie uczestniczyć mogą całe rodziny

W ramach programu przeprowadziliśmy 120 godzin warsztatów na temat szeroko pojętej ochrony przyrody, ekologii, parkowego bogactwa naturalnego, istoty wolontariatu, właściwej segregacji odpadów, badania czystości wody czy powietrza. Uczestnicy w wieku od 15 do 65+ mieli okazję brać udział w grach terenowych na terenie Parku Śląskiego. Warsztaty przyrodnicze połączone były z obserwacją ptaków oraz drzew i krzewów w różnych częściach śląskich „zielonych płuc”. Warsztat na temat zanieczyszczeń oraz śmieci odbywał się w formie gry terenowej i był powiązany z badaniem stopnia zanieczyszczenia powietrza i wody w Parku, a także akcją sprzątania świata. Uczestnicy dowiedzieli się również jakie są naturalne wskaźniki poziomu zanieczyszczenia i jak dbać o środowisko w tym zakresie – mówi Anita Drygajło, koordynatorka projektu.

„Parkowa Kuźnia Wolontariatu” to nie tylko warsztaty i ekopatrole, ale również promocja eko wolontariatu. W ramach inicjatywy zorganizowalno wystawę fotograficzną w Parku Śląskim, która opowiadała o doświadczeniach wolontariuszy. Wystawa została ustawiona na świeżym powietrzu i każdy z odwiedzających Park mógł poznać historię wolontariuszy i uchwycić sens tej inicjatywy.

Dzięki działaniom Parkowej Kuźni mieliśmy możliwość wydać poradnik „Zielone Śląskie – po co nam wolontariat”. Publikacja w przystępny sposób przybliża odbiorcom czym jest wolontariat, jakie są pozytywne skutki brania udziału w wolontariacie, ale również poruszone zostały kwestie formalne związane z prawami i obowiązkami wolontariuszy – dodaje Anita Drygajło

To wszystko przełożyło się na konkretne efekty. Oprócz eko działań wolontariuszy w zakresie choćby sprzątania Parku, zorganizowano także debatę społeczników i uczestników projektu z radnymi sąsiadujących z Parkiem Śląskim miast. Wydarzenie odbyło się pod nazwą „Park Śląski w działaniach miast ościennych”, a uczestniczyli w nim radny Rady Miasta Katowice Patryk Białas, radny Rady Miasta Siemianowice Śląskie Marcin Janota, przedstawiciele Parku Śląskiego oraz zaangażowani wolontariusze i uczestnicy Parkowej Kuźni Wolontariatu. Dzięki temu sporządzono rekomendacje dla władz Parku, które pomogą go uczynić jeszcze bardziej przyjaznym dla mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button