#gładysz

  • RYBNIK

    Kaplicowa rewolucja

    Rybnicka zabytkowa kaplica pw. św. Juliusza przy byłym szpitalu nie miała dotychczas szczęścia. A na horyzoncie rysują się kolejne problemy i nie wiadomo, czy i kiedy się to zmieni. Ponad…

    Read More »
Back to top button