KATOWICE

Sprawdzamy aktywność posłów z naszego regionu

Do okręgu wyborczego nr 31 należą miasta: Katowice, Chorzów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy oraz powiat bieruńsko – lędziński. W polskim parlamencie reprezentuje go dwunastu posłów. Redakcja MetropoliaIn sprawdziła aktywność parlamentarzystów po trzech latach kadencji. 

Do 2019 roku siedzibą okręgu był Sosnowiec, obecnie – Katowice. 

W wyborach parlamentarnych przeprowadzonych w 2019 roku, 5 mandatów przypadło dla  posłów z Prawa i Sprawiedliwości (tj. Mateusza Morawieckiego, Michała Wójcika, Jerzego Polaczka, Marka Wesołego oraz Andrzeja Sośnierza), 5 kolejnych dla Koalicji Obywatelskiej w składzie: Borys Budka, Monika Rosa, Ewa Kołodziej, Michał Gramatyka, Wojciech Król. Po jednym mandacie zyskali: Maciej Konieczny – z Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Dobromir Sośnierz z Konfederacji Wolność i Niepodległość. Polskie Stronnictwo Ludowe nie posiada w tym okręgu swoich reprezentantów. 

1.Poniżej przedstawiamy podsumowanie aktywności poselskiej.Poseł Mateusz Morawiecki w obecnej kadencji Sejmu występował przed izbą łącznie 43 razy. Był obecny na 5288 głosowaniach (z 5799), co daje wynik 91.19% aktywności

Mateusz Morawiecki aktywny jest w mediach społecznościowych (269 tys. obserwujących na Facebooku, ponad 579 tys. obserwujących na Twitterze, 80 tys. obserwujących na Instagramie, na wszystkich trzech profilach pojawia się kilka postów dziennie). 

2. Poseł Michał Wójcik podczas tej kadencji Sejmu występował przed izbą 16 razy. Złożył 1 interpelację. Wziął udział w 5791 głosowaniach (z 5799), co daje wynik 99.86% aktywności. Od 6 października 2020 roku  pełni funkcję ministra – członka Rady Ministrów w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego.

Michał Wójcik posiada konto na Facebooku (27 tys. obserwujących, średnio publikuje 1 post dziennie) i na Twitterze (22,1 tys. obserwujących, kilka postów każdego dnia). Dostępna jest również oficjalna strona internetowa posła, na której na bieżąco pojawiają się treści dotyczące jego aktywności poselskiej – publikuje harmonogram swoich dyżurów w biurze poselskim, relacji z wystąpień w Sejmie, czy akcji społecznych, w których bierze udział. 

3.Poseł Jerzy Polaczek dotychczas występował przed izbą łącznie 53 razy. Złożył 14 interpelacji (jedna z nich dotyczyła przykładowo realizacji przez PKP PLK SA umowy na modernizację odcinka linii kolejowej Chorzów Batory-Nakło Śląskie), 1 zapytanie4 pytania w sprawach bieżących. Wziął udział w 5401 głosowaniach (z 5799), co daje wynik 93.14% aktywności. Przynależy do dwóch sejmowych komisji, w obu z nich pełni funkcję wiceprzewodniczącego (tj. Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych i Komisji Infrastruktury) oraz kilku podkomisji. Angażował się m.in. w powstanie Panteonu Górnośląskiego, wystąpił do Wicepremiera, Ministra Aktywów Państwowych –  Jacka Sasina, o wyrażenie zgody na zachowanie szybu Julian I jako symbolu miasta Piekary Śląskie. 

Jerzy Polaczek posiada konto w serwisie społecznościowym Facebook (1,7 tys. obserwujących, od początku 2022 roku pojawiły się dwa posty – oba z lutego br., wcześniej regularna aktywność tj. od kilku do kilkunastu postów miesięcznie). Częściej udziela się na Twitterze (7,7 tys. obserwujących, kilka postów dziennie, stale wykorzystywana funkcja “podaj dalej”). Poseł posiada również oficjalną stronę internetową – ostatni post został udostępniony 11 kwietnia 2020 roku, wcześniej treści dotyczące jego działalności poselskiej pojawiały się na bieżąco.

4.Poseł Marek Wesoły zabierał głos na mównicy 9 razy. Złożył 22 interpelacje (jedna z nich dotyczyła realizacji planu naprawczego Huty Pokój, czy też subwencji oświatowej na rok 2021 dla Rudy Śląskiej), 1 zapytanie3 pytania w sprawach bieżących. Wziął udział w 5454 głosowaniach (z 5799), co daje wynik 94.05% aktywności. Obecnie należy do trzech komisji (tj. Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki) oraz trzech podkomisji. 

Marek Wesoły posiada 1,7 tys. obserwujących na Facebooku, często publikuje nawet kilka postów każdego dnia. W serwisie Twitter obserwuje go 680 osób, aktywność na podobnym poziomie co na Facebooku. Dostępna jest również oficjalna strona internetowa posła, znajdują się na niej podstawowe informacje (takie jak życiorys, program wyborczy), jednak brak postów na temat bieżącej działalności poselskiej. 

5.Poseł Andrzej Sośnierz występował przed izbą łącznie 13 razy. Złożył 3 interpelacje. Wziął udział w 5125 głosowaniach (z 5799), co daje wynik 88.38% aktywności. Obecnie przynależy do dwóch sejmowych komisji tj. Komisji Zdrowia i Komisji Gospodarki i Rozwoju, jak również kilku zespołów parlamentarnych. 

Andrzej Sośnierz nie jest aktywny w mediach społecznościowych. Posiada dwa profile w serwisie społecznościowym Facebook (na jednym posiada 831 obserwujących, konto nieaktywne od 2014 roku, na drugim – nieco ponad tysiąc obserwujących, ostatni post pojawił się tam w 2019 roku). Dostępna jest również strona internetowa posła, jednak jedyny dostępny na niej post pochodzi z marca 2019 roku. 

6.Poseł Borys Budka występował przed izbą 109 razy. Złożył 49 interpelacji, 8 zapytań7 pytań w sprawach bieżących. Wziął udział w 5578 głosowaniach (z 5799), co daje wynik 96.19% aktywności. Reprezentował Sejm w 66 postępowaniach przed TK

Borys Budka posiada ponad 134 tys. obserwujących na Facebooku, regularnie aktywny, publikuje kilka postów dziennie. W serwisie Twitter obserwuje go ponad 248 tys. użytkowników. Posiada również konto na Instagramie – ponad 18 tys. obserwujących. Na obu profilach posty pojawiają się regularnie. Dostępna jest również oficjalna strona internetowa posła, na której udostępniane są jedynie tożsame posty, pochodzące z wyżej wymienionych mediów. 

7.Posłanka Monika Rosa do dnia dzisiejszego zabierała głos na mównicy 78 razy. Złożyła 470 interpelacji (m.in. w sprawie niebezpiecznych odpadów znajdujących się na terenie dawnej huty w Katowicach – Szopienicach), 18 zapytań19 pytań w sprawach bieżących. Wzięła udział w 5587 głosowaniach (z 5799), co daje wynik 96.34% aktywności. Przynależy do trzech sejmowych komisji tj. Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisji Zdrowia, czterech podkomisji i kilkunastu zespołów parlamentarnych.  Śledząc jej najnowszą aktywność, posłanka zaangażowana była m.in. w akcję “Stop mobbingowi w służbach”, przeprowadziła kontrolę poselską w Śląskim Kuratorium Oświaty. 

Monika Rosa jest aktywna w serwisach społecznościowych. Na Facebooku posiada ponad 19 tys. obserwujących, publikuje średnio 1-2 postów dziennie. Na Twitterze obserwuje ją ponad 27 tys. użytkowników, aktywność na podobnym poziomie, co w przypadku Facebooka. Posiada konto na Instagramie (4 tys. obserwujących, tu również odnotować można regularną aktywność), publikuje relacje ze swoich sejmowych wystąpień w serwisie Youtube, gdzie posiada konto od 2019 roku. Także na oficjalnej stronie internetowej odnaleźć można sprawozdania z bieżącej działalności posłanki.

8.Posłanka Ewa Kołodziej występowała przed izbą 33 razy. Złożyła 486 interpelacji (m.in. w sprawie realizacji inwestycji na drodze S1 w Sosnowcu), 20 zapytań11 pytań w sprawach bieżących oraz 1 oświadczenie. Wzięła udział w 5771 głosowaniach (z 5799), co daje wynik 99.52% aktywności. Przynależy do trzech komisji sejmowych tj. Komisji Polityki Senioralnej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, oraz kilkunastu zespołów parlamentarnych. Poparła ustanowienie Narodowego Dnia Powstań Śląskich, wnioskowała o powołanie doraźnej Komisji ds. planowanego przebiegu tras kolei dużych prędkości na terenie województwa śląskiego do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Ewa Kołodziej posiada 1871 obserwujących na Facebooku, regularna aktywność – nawet kilka postów dziennie. Profil na Twitterze jest nieaktywny (215 obserwujących). Wcześniej regularnie dzieliła się również relacjami z sejmowych wystąpień na Youtube – ostatni raz było to w 2020 roku. Dostępna jest strona internetowa posłanki, w zakładce “aktualności” treści pojawiają się dość regularnie. 

9.Poseł Michał Gramatyka zabierał głos na mównicy 176 razy. Złożył 210 interpelacji, 23 zapytania, 3 pytania w sprawach bieżących10 oświadczeń. Wziął udział w 5685 głosowaniach (z 5799), co daje wynik 98.03% aktywności. Obecnie należy do dwóch sejmowych komisji tj. Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, oraz do kilkunastu zespołów parlamentarnych. 

Michał Gramatyka jest aktywny w mediach społecznościowych – posiada ponad 12 tys. obserwujących na Facebooku. Średnia aktywność to kilka postów dziennie. Na Twitterze posiada ponad 5 tys. obserwujących, często wykorzystuje funkcję “podaj dalej”. Ostatni post posła na oficjalnej stronie internetowej pojawił się w lipcu 2019 roku. 

10.Poseł Wojciech Król występował przed izbą 18 razy. Złożył 163 interpelacje (m.in. w sprawie wydobycia węgla kamiennego metodą na zawał ze złoża Imielin – Północ), 94 zapytania, 4 pytania w sprawach bieżących2 oświadczenia. Wziął udział w 5745 głosowaniach (z 5799), co daje wynik 99.07% aktywności. Przynależy do trzech sejmowych komisji tj. Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Języka Śląskiego i Kultury Śląskiej.

Wojciech Król posiada ponad 27 tys. obserwujących na Facebooku, średnia aktywność 1-2 postów dziennie. Aktywny również na Twitterze i Instagramie, gdzie obserwuje go odpowiednio ponad 1,8 tys. i ponad 1,6 obserwujących. Na swoim profilu w serwisie Youtube regularnie udostępnia relacje ze swoich sejmowych wystąpień, czy wypowiedzi w mediach. Dostępna jest również oficjalna strona internetowa posła – ostatni post został opublikowany jednak 10 kwietnia ubiegłego roku. 

11.Poseł Maciej Konieczny zabierał głos na mównicy 73 razy. Złożył 384 interpelacje, 7 zapytań, 4 pytania w sprawach bieżących2 oświadczenia. Wziął udział w 5473 głosowaniach (z 5799), co daje wynik 94.38% aktywności. Obecnie przynależy do dwóch komisji sejmowych tj. Komisji ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, Komisji Spraw Zagranicznych, oraz siedmiu zespołów parlamentarnych. 

Maciej Konieczny jest aktywny w mediach społecznościowych, posiada ponad 17 tys. obserwujących na Facebooku, publikuje średnio 1-2 postów dziennie. Podobna aktywność na Twitterze, gdzie obserwuje go ponad 14,5 tys. użytkowników. Relacjami ze swojej działalności poselskiej dzieli się również na swojej stronie internetowej. 

12.Poseł Dobromir Sośnierz występował przed izbą 217 razy (pod tym względem zajmuje 7. miejsce w ogólnej klasyfikacji posłów). Złożył 251 interpelacji, 429 zapytań5 oświadczeń. Wziął udział w 5693 głosowaniach (z 5799), co daje wynik 98.17% aktywności. Przynależy obecnie do dwóch komisji sejmowych tj. Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji Infrastruktury, trzech podkomisji, oraz kilkunastu zespołów parlamentarnych. 

Dobromir Sośnierz posiada ponad 99 tys. obserwujących na Facebooku, publikuje kilka postów każdego miesiąca. Na Twitterze obserwuje go ponad 32 tys. użytkowników, ostatnią wzmożoną aktywność prowadził w 2019 roku. Posiada również profil w serwisie społecznościowym Instagram (ponad 25 tys. obserwatorów, w miarę regularna aktywność) oraz Youtube (ponad 69 tys. obserwujących, regularnie pojawiające się treści). Strona internetowa poświęcona została głównie działalności w Parlamencie Europejskim. 

Powyższy ranking pozostawiamy do oceny własnej wyborców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button