RUDA ŚLĄSKA

Poznaliśmy prawdopodobny termin wyborów prezydenckich w Rudzie Śląskiej

Niewątpliwie Ruda Śląska przeżyła sporą tragedię, jaką była śmierć śp. Grażyny Dziedzic, która przez wiele lat piastowała stanowisko prezydenta miasta. Jednakże mieszkańcy lada moment będą musieli stanąć przed wyborem, komu teraz chcieliby powierzyć to najważniejsze stanowisko w ich mieście.

Jak wynika z przepisów prawa w razie konieczności wyboru prezydenta, burmistrza oraz wójta przed upływem ich kadencji z przyczyn, których nie określa ustawa, Prezes Rady Ministrów zarządza drogą rozporządzenia wybory przedterminowe. Ich termin musi zamykać się w 90 dniach od daty wystąpienia przyczyny wyborów przedterminowych.  Do czasu wyborów miastem zarządza osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Utworzony 24 czerwca „Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów Prezydenta Miasta Ruda Śląska w województwie śląskim” zakłada, że wybory przedterminowe mają odbyć się w niedzielę 11 września 2022 r.

Zarządzenie przedterminowych wyborów jest konsekwencją wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Ruda Śląska wskutek śmierci. Przepis art. 492 § 1 pkt 7 i § 2a ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319, z późn. zm.) określa,
że skutkiem śmierci prezydenta miasta jest wygaśnięcie mandatu, które stwierdza komisarz wyborczy w drodze postanowienia. Komisarz Wyborczy w Katowicach I postanowieniem
Nr 27/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r. stwierdził wygaśnięcie z dniem 16 czerwca 2022 r. mandatu Prezydenta Miasta Ruda Śląska. –
możemy przeczytać w uzasadnieniu do rozporządzenia

Według treści zaproponowanego kalendarza wyborczego do końca 17 sierpnia odbywać się będzie zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej kandydatów na prezydenta miasta. Kandydatów jak i całe miasto czeka zatem bardzo gorące lato, które upłynie na kampanii wyborczej. Czasu będzie mało, ale okoliczności są wyjątkowe i niesamowicie przykre. Kto zatem wystartuje w wyborach?

Na ten moment jedynym pewniakiem jest Krzysztof Mejer, były wiceprezydent miasta, który nie dość, że został zarekomendowany na stanowisko komisarza Rudy śląskiej, to również wyraził chęć wzięcia udziału w przedterminowych wyborach. Niejako wskazany przez przedstawicieli Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski stał się jednym z głównych kandydatów do objęcia tymczasowej funkcji włodarza miasta. Ostateczną decyzję poda jednak jeszcze w tym tygodniu Wojewoda Śląski.

Jednakże poza Mejerem wśród kandydatów na objęcie stanowiska komisarza miasta wymienia się także Rafała Kandziorę – radnego sejmiku wojewódzkiego oraz posła Marka Wesołego i senator Dorotę Tobiszowską. Jednakże należy podkreślić, że zarówno poseł Wesołowski jak i senator Tobiszowska musieliby wtedy złożyć swoje mandaty parlamentarne.

Krzysztof Mejer w rozmowie z portalem Silesia24 potwierdził, że rozważa start w wyborach. Podkreślał, że prezydent Grażyna Dziedzic oddała całe serce miastu. –  Z tyłu głowy mam takie rozwiązanie. Bardzo zależy mi, żeby realizować kierunek zmian, jaki kilka lat temu wyznaczyła śp. Grażyna Dziedzic (…) Jak najbardziej rozważam startowanie w tych wyborachpowiedział dla portalu Silesia24 Krzysztof Mejer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button