BYTOM

Nowy rok szkolny

Kilka słów o edukacji w Bytomiu

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2022/2023 nauczycielom, uczniom, rodzicom i nauczycielom życzymy, aby nadchodzący czas był okresem pomyślnej współpracy, wzajemnej życzliwości oraz licznych sukcesów we wszystkich działaniach. Rok pracy w szkole to dla uczniów szansa na odkrywanie piękna i poznawanie tajemnic świata, na dorastanie w przyjaznym gronie rówieśników i dorosłych. Dla pedagogów i rodziców to niepowtarzalna okazja, by kształtować wartościowych ludzi, by doskonalić uczniów, ale także pokazywać młodym drogę do szczęśliwego i godnego życia. Życzymy, by dorosłym nie zabrakło w tej ciężkiej pracy odwagi i wytrwałości, a uczniom, by spędzili ten rok bezpiecznie, z pożytkiem dla siebie i swojego środowiska. Życzymy sukcesów w zdobywaniu wiedzy i kolejnych umiejętności. Oby osiąganie celów dawało wiele radości, było inspirujące, a także przynosiło jak najlepsze wyniki.

Dzisiejszy dzień to też okazja, aby przypomnieć czym dysponuje miasto Bytom, bazując na raporcie o stanie miasta za rok 2021. Na sieć placówek oświatowych w Bytomiu składają się placówki publiczne prowadzone przez gminę i powiat, to jest przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, placówki wychowania pozaszkolnego oraz placówki publiczne i niepubliczne (w tym szkoły wyższe) prowadzone przez inne osoby prawne i osoby fizyczne.

W 2021 r. na terenie Bytomia działało 41 przedszkoli, w tym 209 oddziałów, do których zapisanych zostało łącznie 4 460 dzieci.

Na terenie Bytomia w roku szkolnym 2021/2022 funkcjonowało 56 szkół z 803 oddziałami, 7 zespołów szkół publicznych, z tego 6 zespołów szkół zawodowych i 1 zespół szkół specjalnych.

Działania opiekuńcze, wychowawcze oraz w zakresie dożywiania uczniów prowadziło 28 świetlic szkolnych w bytomskich szkołach podstawowych.

W 2021 r. kontynuowały działalność dwie bytomskie publiczne placówki wychowania pozaszkolnego tj.: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 przy ul. Powstańców Warszawskich 12 oraz Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 przy ul. ks. J. Popiełuszki 9. Celem ich działań było prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, kształtowanie i udoskonalanie umiejętności spędzania czasu wolnego, pogłębianie wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań twórczych m.in. plastycznych, muzycznych, aktorskich, wokalnych, literackich, tanecznych, sportowych, naukowych itp.

Szkoły artystyczne są ważnym elementem wzbogacenia miejskiej oferty kulturalnej. Aktywność kadry pedagogicznej i uczniów niezwykle pozytywnie wpływa na jakość i zakres życia kulturalnego w mieście. Absolwenci tych szkół są dużym kapitałem w planowaniu i realizacji miejskiej polityki kulturalnej. W Bytomiu działają: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna Pierwszego i Drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina oraz Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa imienia Ludomira Różyckiego

W ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Bytomia pod koniec 2021 r. zarejestrowanych było 49 placówek oświatowych (nie licząc szkół wyższych).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button