BYTOM

Kościół Świętego Ducha oczami archeologa

Wakacyjna propozycja wystawy, ukazującej bogactwo archeologiczne Śląska

Muzeum Górnośląskie zaprasza na wystawę „Kościół Świętego Ducha oczami archeologa”. To bez wątpienia unikatowa wystawa, ukazująca bogactwo archeologiczne naszego regionu i dowód na to, że Bytom odgrywał w średniowieczu bardzo ważną rolę na Śląsku. Badania wykopaliskowe prowadzone przez archeologów z Muzeum Górnośląskiego przy kościele św. Ducha pozwoliły spojrzeć w przeszłość miejsca związanego z kościołem i nieistniejącymi już założeniami szpitala bożogrobców.

Było to miejsce, gdzie schronienie znajdowali najubożsi, którzy nie mogli liczyć na żadną inną pomoc. Na wystawie zaprezentujemy zabytki, które zostały wydobyte podczas prac sondażowych prowadzonych w okolicach kościoła Świętego Ducha. Wśród nich ceramika naczyniowa, obiekty metalowe, aplikacje odzieżowe, guziki, fragmenty kości zwierząt. Na wystawie zostaną też zaprezentowane szczątki ludzkie z jednego z pochówków. Na nich znalezione zostały ślady chorób, które dotknęły tę osobę przed śmiercią. Po analizie specjalistów wiadomo, że są to prawdopodobnie ślady malarii, zespołów związanych z anemią oraz zapalenie okostnej. Szkielet, który pokażemy na ekspozycji, to kobieta w wieku 35–40 lat  mówi Jarosław Święcicki, kurator wystawy.

Na wystawie zaprezentowane są najciekawsze zabytki, m.in. monety pochodzące z czasów Jagiellonów. Cennym znaleziskiem jest moneta z ostatniego roku panowania króla Stefana Batorego. Świadectwem wojny trzydziestoletniej są z kolei elbląskie szelągi okupacyjne Karola Gustawa, którymi opłacano szwedzkie wojska stacjonujące przez moment w Bytomiu. Z wojen śląskich, a w zasadzie z okresu tuż po nich, mamy natomiast greszel Fryderyka II oraz guzik o charakterze wojskowym. Pozostałe zaś przedmioty dowodzą kontaktów handlowych odbywających się wzdłuż starego szlaku kupieckiego – Via Regia.

Zapraszamy do zwiedzania w terminach podanych na stronie muzeum https://muzeum.bytom.pl/?page_id=705

Warto przypomnieć, że w kościele Świętego Ducha odprawiane są Msze Święte w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, informacje na stronie https://vetusordo.pl/

Efekt prac wykopaliskowych przy kościele Św. Ducha (fot. Muzeum Górnośląskie)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button