Uncategorized

Konkurs grantowy dla młodzieżowych rad i sejmików oraz samorządów uczniowskich, studenckich i doktoranckich oraz uczelnianych organizacji studenckich.

Zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie publiczne jest warunkiem koniecznym do budowania w pełni rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego. Istotne jest zaangażowanie młodzieży w działania we wszystkich obszarach, które składają się na aktywność społeczeństwa obywatelskiego. Aktywizacja Młodzieży w samorządach w województwie  śląskim i małopolskim jest inicjatywą wspierającą działania młodzieży przyczyniające się do zwiększenia aktywności społecznej oraz zaangażowania w życie publiczne. Wsparcie udzielane będzie poprzez konkurs regrantingowy, w którym zostaną przydzielone dotacje w wysokości od 10 000 do 15 000 zł. Konkurs organizowany jest przez fundację New Europe Foundation, która ma duże doświadczenie w organizacji konkursów oraz programów regrantingowych. Projekt jest dofinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022- 2023. 

Konkurs skierowany jest dla młodzieżowych rad lub sejmików jednostek samorządu terytorialnego oraz dla samorządów uczniowskich, studenckich  i doktoranckich oraz uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich. 

Jako że działania są kierowane do dwóch grup docelowych, konkurs zorganizowany jest za pomocą dwóch ścieżek. 

  • Ścieżka 1 to działania mające na celu wsparcie inicjatyw zmierzających do tworzenia młodzieżowych rad i sejmików oraz pomóc zaistnieć przedsięwzięciom realizowanym przez rady i sejmiki dla wspólnoty lokalnej. 
  • Ścieżka 2 to działania, które mają na celu realizację planowanych przedsięwzięć służących aktywizacji młodzieży skupionej w samorządach i uczelnianych organizacjach. 

Uczestnicy konkursu będą mogli wziąć udział w spotkaniach informacyjnych, które odbędą się stacjonarnie w województwie śląskim i małopolskim. Ponadto dla każdej ścieżki będą przeprowadzone działania edukacyjne oraz animacyjne. Działania edukacyjne mają na celu profesjonalizację i rozwój kompetencji członków młodzieżowych organizacji. Czynności te zostaną przeprowadzone online i każdy z uczestników będzie mógł wziąć w nich udział. Działania animacyjne posłużą zwiększeniu potencjału i trwałości inicjatyw młodzieżowych organizacji. Każdy zainteresowany będzie miał możliwość uczestnictwa w warsztatach. 

Zdobyte umiejętności podczas uczestnictwa w konkursie pozwolą na poprawę funkcjonowania działalności organizacji w przyszłości. 

Działania doprowadzą do zaangażowania młodzieży w  życie publiczne przez wsparcie ich inicjatyw i pomysłów. Dla organizacji to także oznacza wzrost znaczenia w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne inicjatyw młodzieżowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button