BYTOMKATOWICERYBNIKŚWIĘTOCHŁOWICETYCHYZABRZE

Koniec epoki rzeźni – czy UE przychyli się do zakazu produkcji mięsa?

27 kwietnia 2022 roku Komisja Europejska zarejestrowała inicjatywę obywatelską, której celem jest zakazanie unijnego wsparcia finansowego hodowli. Zebrane środki miałyby zostać przeznaczone na promocję sztucznie wytworzonych zamienników mięsa (przykładowo powstałych poprzez hodowlę komórkową), czy też alternatyw roślinnych.

Inicjatorzy wniosku to aktywiści z międzynarodowej organizacji End The Slaughter Age, powstałej we Włoszech. Przedstawiają oni wiele argumentów służących poparciu swojej inicjatywy, m.in. szereg nieprawidłowości w produkcji mięsa z kurczaka, które są na porządku dziennym (pracownicy bez umowy, brak szkoleń dla operatorów, brak odpowiedniego sprzętu ochronnego), zagrożenia zawodowe, będące skutkiem narażenia na urazy, choroby układu oddechowego, PTSD, czy bakterie oporne na antybiotyki.

Postulują ponadto, że produkcja warzyw i sztucznych zamienników mięsa jest wolna od antybiotyków i zanieczyszczeń. Emituje się wówczas o 99% mniej gazów cieplarnianych i o tyle samo mniej zasobów, niż do produkcji takiej samej ilości mięsa.

Ich zdaniem, hodowle nie mają uzasadnienia moralnego i prawnego, ponieważ wyraźnie stoją w sprzeczności z unijnymi przepisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt lub „pięciu swobód” tj.: 

  • wolności od głodu i pragnienia – wszystkie zwierzęta trafiają do rzeźni głodne i spragnione, 
  • wolności od niedogodności środowiskowych – gospodarstwa rolne są jednymi z głównych winowajców wyginięcia gatunków, 
  • wolności od bólu, urazów i chorób – nieetyczny sposób zabijania zwierząt, 
  • swobody przejawiania zachowań charakterystycznych dla gatunku – zjawisko to może zaistnieć tylko w naturalnym środowisko, nie w sztucznej hodowli, 
  • wolności od strachu i stresu – zwierzęta hodowlane stale podlegają strachowi i stresowi – od narodzin aż do śmierci.

W związku z powyższym, występując jako obywatele Europy, inicjatorzy tej idei zwracają się do Komisji, m.in. o wyłączenie zwierząt gospodarskich z działalności kwalifikującej się do dopłat rolniczych, przeznaczenie pozyskanych środków na wytwarzanie produktów pochodzenia roślinnego i rolnictwo komórkowe, oraz ich promocję. Ostatecznym celem inicjatywy Koniec epoki rzeźni (ang. End The Slaughter Age) jest zniesienie i kryminalizacja wszelkich form wykorzystywania zwierząt.

Pomysł wywołał burzę w internecie:

Zakaz hodowli zwierząt rzeźnych jest wbrew ochronie przyrody. Cenne łąki, pastwiska torfowe i łąki górskie zarosną chwastami w imię mglistych filozofii (Grzegorz Połeć, Fb).

Już nie mają co robić? Czyje interesy stoją za tymi cudownymi przepisami? (Krzysztof Kazimierski, Fb). 

Rolnicy, którzy wcześniej produkowali paszę dla zwierząt, będą musieli dostosować swoje gospodarstwa do produkcji innego rodzaju zbóż. Może być to dla nich zbyt duże i kosztowne obciążenie. 

Od początku funkcjonowania Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, Komisja Europejska otrzymała 112 wniosków, a 88 z nich zostało dopuszczonych do rejestracji. Omawiana inicjatywa spełnia wymogi formalne. Warto podkreślić, że jej treść wyraża jedynie poglądy grupy organizatorów i w żaden sposób nie może być traktowana jako odzwierciedlenie poglądów Komisji Europejskiej, zastrzega Bruksela. Wniosek musi otrzymać milion podpisów poparcia w ciągu roku, w co najmniej siedmiu różnych państwach członkowskich UE, aby sprawie nadać dalszy bieg. 

Czy jest na to szansa?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button