BYTOM

Kolejna inwestycja spółki Tramwaje Śląskie

Podpisana umowa na modernizację torowiska w Bytomiu od centrum do zajezdni Stroszek

Spółka Tramwaje Śląskie S.A. stoi u progu jednej z priorytetowych inwestycji w realizowanym projekcie inwestycyjnym. We wtorek 19.07.2022 r. podpisana została umowa z generalnym wykonawcą prac modernizacyjnych torowiska między centrum Bytomia a zajezdnią w dzielnicy Stroszek. O tym, jak ważna to inwestycja wie każdy, kto choć raz miał okazję podróżować tramwajem między centrum Bytomia, a pętlą w dzielnicy Stroszek.

– Ten szlak tramwajowy prowadzący z zajezdni w Bytomiu Stroszku w kierunku centrum Bytomia i dalej do miast ościennych jest bardzo mocno wyeksploatowany. Muszę przyznać, że na ten moment, kiedy możemy podpisać umowę i rozpocząć prace, już wręcz wyczekiwaliśmy. Liczymy, że prace szybko się rozpoczną i będą postępować w dobrym tempie powiedział tuż przed podpisaniem umowy Bolesław Knapik, prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Centrum Bytomia od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do Zajezdni Stroszek”, w ramach „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Generalnym wykonawcą, w drodze postępowania przetargowego, wybrane zostało konsorcjum firm: Contraxim Sp. z o.o. z Zielonej Góry i PPHU Dabud Sp. z o.o. z Chorzowa. Zgodnie z zapisami umowy generalny wykonawca ma 14 miesięcy na realizację całego zadania, co znaczy, że prace powinny się zakończyć do 19.09.2023 r. Wartość umowy wynosi niemal 72 mln zł netto (ponad 88,5 mln zł brutto).

Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną w Bytomiu od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do zajezdni Stroszek obejmuje odcinek ok. 14000 metrów toru pojedynczego (mtp), który jest torowiskiem wydzielonym. Przeznaczony do modernizacji odcinek jest linią niemal w całości dwutorową. Jedynie przy Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego linia na nieco ponad stumetrowym fragmencie jest jednotorowa i w ramach tej inwestycji zostanie ona zastąpiona linią dwutorową.

Odcinek przeznaczony do przebudowy obejmuje torowisko wzdłuż ulic: Tarnogórskiej, Strzelców Bytomskich oraz Władysława Łokietka wraz z pętlą tramwajową przy zajezdni Stroszek. W ramach inwestycji dwutorowa linia tramwajowa wybudowana zostanie w technologii klasycznej na podkładach strunobetonowych, zaś przejazdy torowo-drogowe i przejścia przez torowisko powstaną z użyciem prefabrykowanych płyt torowych.

Przebudowany zostanie układ zasilania wraz ze słupami i siecią trakcyjną. Wybudowane zostaną nowe perony tramwajowe, zamontowane elektrycznie sterowane i podgrzewane zwrotnice oraz system smarownic minimalizujący hałas.

Materiał Tramwaje Śląskie S.A., zdjęcia bytom.pl Grzegorz Goik

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button