BYTOM

Hulajnoga, a nie: hulaj dusza!

Wrócił sezon na miejskie rowery i hulajnogi. I to oczywiście bardzo dobra wiadomość. Ekologiczny środek transportu cieszy się sporą popularnością, szczególnie wśród młodszych mieszkańców.

Problem w tym, że nie wszyscy użytkują sprzęt tak jak należy, a co najgorsze, porzucają go byle gdzie. I to stanowi największy problem. Otóż prawie codziennie widzimy je, porzucone na środku chodnika. Ostatni przykład to skrzyżowanie alei Legionów i Powstańców Warszawskich, ulica Woźniaka, a także Orzegowska w Bytomiu-Szombierkach. – Często leżą gdzie popadnie: na trawnikach, poboczach, parkingach czy chodnikach – denerwuje się jeden z naszych czytelników.

Często leżą gdzie popadnie: na trawnikach, poboczach, parkingach czy chodnikach! – denerwuje się jeden z naszych czytelników.

Nie wiemy czy Ci którzy zostawiają tak swój „pojazd” mają świadomość, że porzucenie to stwarza zagrożenie dla zdrowych, a co dopiero dla osób starszych czy niepełnosprawnych, zwłaszcza osób niewidomych. Ci ostatni znają swoje trasy co do milimetra, poruszają się po nich pewnie, aż do pierwszego zderzenia. Oddajmy głos pani Marzenie, mieszkance Szombierek:

Dla nas, osób niewidomych i słabowidzących urządzenia pozostawiane właściwie gdzie popadnie, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Użytkownicy swoje hulajnogi zostawiają niemalże wszędzie […] Stoją wzdłuż ulicy, w poprzek, nierzadko też – zupełnie bezpańsko – po prostu leżą na ścieżkach przed nami.

Warto też przypomnieć, że od maja ubiegłego roku weszła w życie nowelizacja ustawy „Prawo o ruchu drogowym” wprowadzająca przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. Postój hulajnogi elektrycznej – mówi przepis – jest dopuszczalny na chodniku w miejscu do tego wyznaczonym, a jeśli takiego miejsca nie ma (a tak jest obecnie najczęściej) – jak najbliżej tej krawędzi chodnika, która jest najbardziej oddalona od jezdni. Hulajnoga powinna stać równolegle do krawędzi jezdni, nie blokować ani nie utrudniać ruchu przechodniom – należy pozostawić im do przejścia co najmniej 1,5 m szerokości chodnika. Kochani, pamiętajmy że nie jesteśmy sami! Że wiele z naszych czynów, decyzji, niesie konsekwencje także dla innych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button