KATOWICE

GDDKiA planuje spory remont – będą korki!

W ramach podpisanej właśnie umowy GDDKiA zleciła remont drogi ekspresowej między Sosnowcem a Katowicami, a także katowickiego odcinka autostrady A4. Są to niewątpliwie jedne z najbardziej obciążonych ruchem drogi w naszym regionie, tak więc przeprowadzenie prac będzie wiązało się z ogromnymi utrudnieniami. Remont ma jednak znacząco poprawić komfort jazdy i bezpieczeństwo.

– Remont polegać będzie na wymianie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni. Na prawych pasach wymieniona zostanie również warstwa wiążąca, a miejscami także głębsze warstwy obejmujące podbudowę bitumiczną. – czytamy w komunikacie GDDKiA w Katowicach.

Wraz z robotami nawierzchniowymi wykonamy niezbędny zakres robót przy infrastrukturze drogowej. Będzie to m.in. wymiana ścieków z betonowych elementów prefabrykowanych oraz krawężników, odtworzenie dylatacji bitumicznych na obiektach mostowych, regulacja kratek i studzienek rewizyjnych. Całość prac zakończy odtworzenie oznakowania poziomego.dodają.

Prace mają w znaczący sposób poprawić komfort jazdy, a także wpłynąć na bezpieczeństwo. Nowa nawierzchnia ma skrócić drogę hamowania i przyśpieszyć spływ deszczu oraz wód roztopowych z jezdni. W przypadku odcinka S86 problem wysokiego stanu wody na drodze podczas gwałtownych opadów był odczuwalny przez kierowców, którzy niejednokrotnie zwracali na to uwagę.

Remont GDDKiA podzieliło zakres zadań objętych w umowie na trzy części. W pierwszej z nich wykonane zostaną roboty na drodze ekspresowej S52 na odcinku w Cieszynie. Następnie na drodze ekspresowej S1 oraz autostradzie A4 w rejonie węzła Mikołowska w kierunku Krakowa. Ostatnia zaś obejmie wykonanie prac budowalnych na drodze ekspresowej S86, na odcinku o długości blisko 6km pomiędzy Sosnowcem a Katowicami.

– Chcemy, aby prowadzone prace w jak najmniejszym stopniu utrudniały kierowcom korzystanie z dróg. Dlatego wymagamy od wykonawców prowadzenia robót w taki sposób, aby na drodze ekspresowej S86 Sosnowiec – Katowice został zachowany przekrój 2+2 (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku). Dla pozostałych odcinków remontowanych dróg musi zostać zachowany przekrój 2+1 (dwa pasy ruchu w jednym kierunku, jeden pas ruchu w kierunku przeciwnym).przekazuje GDDKiA.

Prace dla części pierwszej oraz trzeciej mają potrwać do końca stycznia 2023 roku, natomiast część druga ma być zakończona do 28 grudnia tego roku.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button