KATOWICE

Dofinansowanie dla 336 projektów z regionu!

W poniedziałek, 30 maja 2022 roku Prezydent RP Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Bezzwrotne dofinansowanie otrzyma 100 proc. samorządów, które złożyły chociaż jeden wniosek w tej edycji. 

Druga edycja rozpoczęła się 28 grudnia 2021 r. i trwała do 11 marca 2022 r., każda jednostka samorządu terytorialnego złożyć mogła maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie odpowiednio do 65 mln zł, 30 mln zł oraz obligatoryjnie do 5 mln zł. 

Państwo musi być państwem pomocnym. Polska musi być państwem dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych. Dlatego troszczymy się o wszystkich, troszczymy się o mieszkańców w każdej najmniejszej gminie, w każdym mieście, miasteczku, wsi i w każdym powiecie

– podkreślał w poniedziałkowym wystąpieniu Premier RP Mateusz Morawiecki. 

Premier zwracał uwagę na gigantyczne potrzeby polskich samorządów, w tym braki infrastrukturalne występujące w poszczególnych regionach. Środki z omawianego Programu spełniać mają realne potrzeby obywateli, przeznaczone zostaną w największej części (47,3 %) na infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną (16,1 %), sportową (8,3 %), a także budowę lub modernizację żłobków, przedszkoli, szkół, czy ścieżek rowerowych.

Co mogą zyskać na tym największe miasta Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii?

 • 76 mln 695 tys. zł dla Katowic (w tym 28 mln 500 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych, 4 mln 995 tys. zł na modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego i 43 mln 200 tys zł. na budowę i modernizację parków miejskich),
 • 30 mln zł dla Sosnowca, na termomodernizację 8 obiektów edukacyjnych,
  42 mln 750 tys. zł dla Gliwic, na budowę, rozbudowę, przebudowę oraz modernizację tras pieszo – rowerowych,
 • 35 mln zł dla Zabrza (w tym 30 mln zł na rewitalizację obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast i 5 mln na poprawę efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki 5 oraz ul. Tarnopolskiej 80), 
 • 4,5 mln zł dla Bytomia, na remont i adaptację pomieszczeń budynku zaplecza stadionu przy ul. Worpie 18 oraz budynków i schronu przy ul. Stolarzowickiej 19 z rewitalizacją szybu południowego, 
  65 mln zł dla Rudy Śląskiej, na budowę Trasy N-S obwodnicy Rudy Śląskiej – na odcinku od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Magazynowej (miasto w grudniu ub. roku dostało już na ten sam cel 100 mln zł Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
 • 21 mln 060 tys. zł dla Tychów, na termomodernizację i modernizację Teatru Małego wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu, 
 • 34 mln 680 tys. zł dla Dąbrowy Górniczej, na poprawę infrastruktury edukacyjnej (w tym na przebudowę budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Błędowie, rozbudowę Zespołu Szkół Zawodowych “Sztygarka”, oraz dobudowę budynku przedszkola w Szkole Podstawowej nr 26 w Łośniu),
 • 14 mln 950 tys. zł dla Chorzowa, na przebudowę z rozbudową Przedszkola nr 7 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Łagiewnickiej 16, oraz przebudowę ul. Parkowej.

Poza tym, ku uciesze kierowców województwo śląskie zyska aż 65 mln zł na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1′, oraz ponad połowę mniej – 30 mln zł na rozbiórkę i budowę wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+729 w miejscowości Lubliniec o nr ew.133′. Całe 5 mln zł zostanie zaś przeznaczone ogólnie dla Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na elektroniczne systemy sprzedaży biletów na całym jej obszarze

Na terenach GZM zdecydowanie przeważają inwestycje drogowe. Warto zaznaczyć, że wiele z ujętych w programie przedsięwzięć powstanie w miejscach dotychczas pomijanych w procesach inwestycyjnych realizowanych ze środków budżetu miasta. Tak jest przykładowo w przypadku Dąbrowy Górniczej, gdzie dzięki staraniom samego Premiera RP Mateusza Morawieckiego oraz posła Roberta Warwasa, zmodernizowane zostaną placówki oświatowe. 

W wielu regionach przedsięwzięcia dotyczyć będą także konkretnych dróg, których potrzeba remontu wielokrotnie zgłaszana była przez mieszkańców. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button