Z ŻYCIA KLASTRA

Czym jest Laboratorium Kultury Żywieckiej?

W gminie Czernichów, a dokładnie w Międzybrodziu Bialskim powstaje Laboratorium Kultury Żywieckiej. Obiekt ten ma się znacznie różnić od typowych hotelowych centrów konferencyjnych. Laboratorium Kultury Żywieckiej będzie miejscem otwartym na różne formy ekspresji i edukacji kulturalnej. Projektowany ośrodek ma na celu wypełnienie luki w przestrzeni kulturalnej. Działalność Laboratorium ma charakter innowacyjny znany w Europie Zachodniej, ale w Polsce nieobecny. W regionie brak jest nowoczesnego obiektu, którego oferta zapewnia szeroki dostęp do ukierunkowanej na interakcje edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. W salach warsztatowych odbywać się będą warsztaty rękodzielnicze, kucharskie, muzyczne czy taneczne. Podczas nich uczestnicy będą mogli aktywnie nauczyć się między innymi koronkarstwa, ludowych potraw z Beskidu Żywieckiego i bibułkarstwa. Uczestnicy będą mieli szansę doświadczyć kultury Żywiecczyzny, na żywo posłuchać muzyki ludowej i opowieści mieszkańców o ich tradycjach i zwyczajach.

Laboratorium ma pełnić rolę miejsca spotkań na żywo z lokalną kulturą ludową Beskidu Żywieckiego. Będzie to przestrzeń otwarta na różnorodne formy edukacji kulturalnej. Obiekt ma zapewniać nie tylko przestrzeń na warsztaty organizowane we współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami, kołami gospodyń wiejskich i twórcami lokalnymi, ale także ma na celu promocję ich działalności podczas spotkań organizowanych z grupami z całej Polski, które będą mogły także nocować w obiekcie.

Prowadząc żywe lekcje kultury, wykorzystywane będą materiały multimedialne do pokazywania archiwalnych nagrań, zdjęć, czy utworów muzycznych. Podczas zajęć zależy nam na aktywnym włączeniu uczestników do działań, wymiany doświadczeń międzypokoleniowej, zachęceniu młodych do twórczości, rękodzieła. Żywe lekcje kultury będą prowadzone z wykorzystaniem różnych metod edukacji: plastycznej, śpiewu, tańca, czy rzeźby.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button