BYTOM

Bytomski Budżet Obywatelski

Zakończenie weryfikacji i oceny projektów

Znamy już wyniki prac komisji ds. weryfikacji i oceny projektów zgłoszonych w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego. Z 45 zgłoszonych przez bytomian wniosków większość przeszła pozytywną ocenę.

Komisja zweryfikowała 45 projektów, wśród których znalazło się 39 projektów inwestycyjno-remontowych oraz sześć projektów „miękkich”, które dotyczą m.in. organizacji wydarzeń.

– Wśród zgłoszonych inicjatyw znalazła się jedna, która nie spełniała wymogów formalnych.

Mamy też jeden projekt, który wnioskodawca wycofał. Pozostałe 43 projekty przeszły pozytywną ocenę mówi zastępca prezydenta Adam Fras.

Wśród projektów znalazły się także ciekawe projekty poprawiające estetykę Śródmieścia np. ten dotyczący odnowienia elewacji Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej przy pl. Klasztornym, odrestaurowanie granitowego muru i zagospodarowanie zieleni przy ul. Rycerskiej czy instalacja fortepianu zewnętrznego w sąsiedztwie Opery Śląskiej.

Wnioskodawcy postawili też na projekty związane z modernizacją obiektów sportowych, poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych czy budową nowych miejsc do uprawiania aktywności na zewnątrz jak np. rolkowiska, boiska. Na liście tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego pojawiły się projekty, które zgłaszane były w poprzednich latach.

I tak na liście znajdziemy np. inicjatywę przeniesienia Bytomskiego Jarmarku Staroci na teren byłego basenu otwartego w przy ul. Modrzewskiego, przebudowę ul. Chmielewskiej czy odtworzenie drogi i parkingu na stadionie Klubu Sportowego Silesia Miechowice. Jak zaznaczają pracownicy merytoryczni, z którymi wnioskodawcy konsultowali swoje wnioski, to dobrze opisane, uargumentowane pomysły, którymi warto raz jeszcze zainteresować bytomian.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button