BYTOM

Bytom na szlaku

Jest szansa na nową atrakcję Szlaku Zabytków Techniki

Od 2006 roku w województwie śląskim możemy wędrować Szlakiem Zabytków Techniki, bez wątpienia najbardziej interesującą i najpopularniejszą trasą turystyki industrialnej w Polsce. Upamiętnia ona historię przemysłu górniczego, kolejowego czy hutniczego.

Szlak na początku liczył 29 obiektów związanych z historią przemysłu, z biegiem lat pojawiały się kolejne. Dzisiaj to 40 zabytków techniki i na pewno oferta będzie się powiększać i rozwijać. To musi cieszyć – mówi dr Adam Hajduga, kierownik Działu Marketingu Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, wiceprezydent Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Industrialnego (ERIH) i twórca Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego oraz jego były wieloletni koordynator.

Jest szansa, że na jego trasie pojawi się nowy przystanek, bowiem z inicjatywy Koksowni Bytom, w Bytomiu powstaje Muzeum Koksownictwa. Zaczyna skromnie: od wersji wirtualnej, ale cel jest jasny: krzewić wiedzę o koksie, koksowniach i koksownikach. Bo jak wynika z przeprowadzonych wśród mieszkańców województwa śląskiego badań, słowo „koks” ulatuje ze społecznej świadomości. A przynajmniej w swoim pierwotnym znaczeniu.

Docelowo Muzeum Koksownictwa znajdzie siedzibę w zabytkowym budynku siłowni po byłej Hucie Bobrek. Siłownia Huty Bobrek jest jedną z ostatnich pozostałości po działającym do 1994 roku przy ul. Konstytucji zakładzie w Bytomiu – Bobrku. Budynek dawnej siłowni, w którym znajdowała się elektrownia i szatnia o wymiarach 116 m na 24,5 m, powstał w dwóch etapach. Część południową zbudowano w 1900 roku, zaś północną około 1907 roku. Mimo różnicy kilku lat całość obiektu została wykonana w stylu neoromańskim. Fasada budynku jest dwukondygnacyjna. Jej górną część ozdobiono arkadami o zaostrzonych łukach – mówi Tomasz Sanecki, bytomski historyk.  Budynek ze względu na wartość historyczną jako obiekt architektury przemysłowej został wpisany 7 listopada 1984 roku do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach – dodaje.

Mecenasem Muzeum Koksownictwa jest Koksownia Bytom. To czynne i dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo i mimo długiej historii, ma świetne perspektywy na przyszłość. Zakład spełnia wszystkie obowiązujące normy ekologiczne i cały czas inwestuje, żeby systematycznie zmniejszać swój wpływ na środowisko – mówi Rafał Szostok, prezes Koksowni Bytom. Koksownia Bytom kontynuuje tradycje Huty Bobrek założonej już w 1856 roku pod nazwą Vulkan.

Koksownia Bytom, zdjęcie Paweł Szałankiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button