BYTOM

Budowa nowego kompleksu Polonii Bytom 

Przesunięcie środków finansowych na specjalnej sesji Rady Miasta

Dobre warunki atmosferyczne sprzyjają budowie nowego kompleksu piłkarskiego Polonii Bytom. Wykonawca – firma Tamex Obiekty Sportowe SA – zrealizował wszystkie dotychczas zaplanowane prace zgodnie z harmonogramem. Jednak galopująca inflacja, stale wzrastające ceny artykułów budowlanych i elementów konstrukcyjnych, mogłyby mieć wpływ na ostateczną wartość całego projektu, dlatego, aby nie hamować tempa prac i nie narażać się na znaczący wzrost kosztów, przyspieszamy z realizacją inwestycji i zmieniamy harmonogram płatności.

– Współpraca z wykonawcą układa się bardzo dobrze. Wszystkie roboty budowlane są realizowane zgodnie z harmonogramem, a część z nich została wykonana, mimo iż termin realizacji przypadał dopiero w 2023 roku. Dzięki temu nie poniesiemy dodatkowych kosztów, które mogłyby się pojawić, gdyby wykonawca zrealizował je zgodnie z harmonogramem. Wówczas ceny towarów mogłyby być o wiele wyższe niż obecnie – mówi Sławomir Kamiński, prezes spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o.

Aby móc uregulować jeszcze w tym roku wszystkie płatności za nadplanowe roboty, konieczna była jednak zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej budżetu miasta. W poniedziałek 1 sierpnia uchwałę w tej sprawie podjęli bytomscy radni, którzy przesunęli kwotę 1,1 mln zł z 2023 na 2022 rok, celem uregulowania faktur za wykonane już roboty budowlane, które przewidziane były w przyszłym roku. W miarę postępu prac, będą dokonywane kolejne przesunięcia środków celem uregulowania kolejnych płatności za realizację inwestycji.

Wykonawca – firma Tamex Obiekty Sportowe SA – wykonał już konstrukcję parteru i części pierwszej kondygnacji budynku zaplecza sportowego z jednoczesnym wykonaniem elementów instalacji sanitarnych. Dotychczas dostarczono i wbudowano ponad 1 tys. mszesc. mieszanki betonowej, czyli więcej niż wynosi pojemność basenu pływackiego.

Wykonawca inwestycji zakończył także montaż masztów oświetleniowych murawy boiska. Każdy z masztów ma wysokość 36 metrów, co odpowiada wysokości 10 piętrowego budynku mieszkalnego. Na każdym maszcie zostaną zainstalowane oprawy oświetleniowe o łącznej mocy maksymalnej około 150 kW – to tyle co 1500 zwykłych żarówek 100W lub 15 000 żarówek LED o mocy 10W.

W najbliższym czasie wykonana zostanie podbudowa mineralna z kruszywa łamanego płyty boiska. Do wykonania podbudowy boiska niezbędne jest dostarczenie i zabudowanie ponad 4 tys. ton kruszywa, czyli ok. 200 samochodów ciężarowych.

Na koniec września planowane jest wykonanie całej konstrukcji budynku, po czym niezwłocznie rozpocznie się wykonywanie pokrycia dachowego.

Budowa kompleksu Polonii Bytom (zdjęcia bytom.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button