BYTOM

Bractwo, które strzela w dziesiątkę

Bractwo kurkowe to pochodząca ze średniowiecznej Europy Zachodniej organizacja, ucząca mieszczan posługiwania się bronią na wypadek konieczności obrony murów miejskich.

Pierwsze bractwa kurkowe na ziemiach polskich powstawały na przełomie XIII i XIV wieku. Kronikarz Towarzystwa Strzeleckiego w Bytomiu, w swoim tekście datowanym na rok 1925 pisze:

Prawda o pochodzeniu bractwa strzeleckiego w Bytomiu owiana jest tajemnicą. Z informacji z 1.05.1824 wynika, że zostało ono utworzone do ochrony miasta przed ponad 316 laty, a więc przed rokiem 1508.

Z innych, wcześniejszych wzmianek, datowanych na 1 maja 1728 roku, można się dowiedzieć, że hrabia Karol Józef Henckel z Donnersmarków, w którego w posiadaniu znajdował się Bytom, ożywił zawody strzeleckie, które nie odbywały się przez wcześniejsze 220 lat”. Pierwszym Królem Strzelców w 1728 został wspomniany już hrabia Karol Józef Henckel von Donnersmark. Podarował on bractwu pozłacany srebrny napierśnik, który był ozdobiony hrabiowskim herbem. Po II wojnie, pomimo pozostania w mieście członków bytomskiego Towarzystwa Strzeleckiego oraz obecności dawnych mieszkańców Lwowa, pamiętających o tradycjach kurkowych swego miasta, przez dziesięciolecia niemożliwe było aktywne podtrzymywanie działalności brackiej. W 1986 roku kierujący bytomskim oddziałem Ligi Obrony Kraju Ireneusz Dobrowolski wspólnie z Tomaszem Jaxą-Mokulskim, Michałem Kwaśniewskim, Krzysztofem Matuszewskim podjęli działania zmierzające do reaktywacji bytomskiego towarzystwa strzeleckiego. W wymuszonych przez władze komunistyczne wąskich granicach bractwo bytomskie starało się wykorzystać posiadaną odrobinę samodzielności i spożytkować ją dla wzmocnienia bytomsko-lwowskich tradycji.

Bractwo Kurkowe Bytomia

W marcu 1986 roku odbyło się pierwsze zebranie, na którym ustanowiono powstanie Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego. Co roku w Bractwie odbywa się Intronizacja Królewska, która w tym roku miała szczególny charakter, bowiem ustępujący Król Rafał Korzeniowski przekazał „insygnia” siostrze kurkowej Monice Waligóra-Wyleżek, która zapisała się w historii jako pierwsza kobieta Król Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button