Z ŻYCIA KLASTRA

Bieruńska „Superada”

W zeszłą sobotę w siedzibie Bieruńskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w Bieruniu. Nie było w tym przypadku, ponieważ wszystko zostało zorganizowane w ramach inicjatywy „Superada” realizowanej przez Fundację Instytutu Inicjatyw Lokalnych im. Prof. Waleriana Pańki.

Na początku warto wyjaśnić czym jest „Superada”. Pod tą intrygującą nazwą kryje się kampania na rzecz promocji lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego. Jej głównym celem jest wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w procesie ich powoływania i wsparcia w bieżącym funkcjonowaniu.

Organizatorzy „Superady” nastawiają swoją działalność przede wszystkim na organizacje społeczne działające na terenie województwa śląskiego. Szczególnie na takie, które chcą nawiązać współpracę z innymi stowarzyszeniami, by wzmacniać swoje kompetencje oraz wymieniać się doświadczeniami, by później móc jeszcze mocniej zaangażować się w życie lokalnej społeczności.

– Spotkanie zorganizowane w Bieruniu miało na celu przybliżenie jego uczestnikom tematu lokalnych Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz wsparcie środowiska III sektora na terenie miasta. W wydarzeniu udział wzięli członkowie bieruńskich organizacji pozarządowych, społecznicy, osoby zaangażowane w życie miasta oraz przedstawiciele lokalnych władz. Uczestnicy mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami związanymi z życiem miasta, nawiązać nowe kontakty oraz porozmawiać o problemach organizacji III sektora w swoim mieście.przekazują organizatorzy.

Kolejne spotkanie w ramach „Superady” zaplanowane zostało na 23 lipca w Cieszynie. Wszystkie szczegółowe informacje najlepiej uzyskać u źródła, czyli na stronie internetowej projektu oraz pod adresem mailowym superada@instytutpanki.pl , a także pod numerem telefonu 733-612-784.

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button