Kinga Richter

  • RYBNIK

    Ze Śląska za ocean

    Z Wodzisławia Śląskiego i okolic Strzelec Opolskich na oba kontynenty amerykańskie. Tak emigrowali Ślązacy w połowie XIX wieku. To, że dziś możemy mówić o Ślązakach z Chile albo z Teksasu…

    Read More »
Back to top button